KARTOFF VODKA Image

Prost statt „Sa sdorowje“: Austro-Wodka